Tjänster

Elinstallationer

Stjärnan Teknik finns registrerade hos Elsäkerhetsverket och är auktoriserade installatörer (AL). Vi har många års erfarenhet i branschen.

Vi utför alla typer av el-, tele- och datainstallationer upp till 1000 V AC / 1500 V DC.

Vi vänder oss främst till företag inom byggbranschen, kontor, industri och fastighet.

Kontakta oss vid eventuella frågor eller för vidare konsultering

olof@stjarnanteknik.se, jens@stjarnanteknik.se

Ställningsutbildning

Ställningsutbildning 2-9 m

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Det är ett lagkrav att alla som planerar, bygger, ändrar eller river ställningar upp till 9 meter har denna utbildningen.

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Det är ett av skälen till att utbildade ställningsbyggare är nödvändigt. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö framförallt för de som bygger, ändrar och river arbetsställningar upp till 9 meter.

Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgift till alla företag som bryter mot kravet på utbildning. För ställningar upp till 9 meter är sanktionsavgiften 10 000kr.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare, arbetsledare och andra berörda. Alla som planerar, bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter, alla arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete. Är du arbetsgivare eller beställare och har BAS-U ansvar måste du också ha denna utbildning.

Vad säger lagstiftningen?

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Ställningar (AFS 2013:04 § 47)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Dokumentation - utbildningsbevis

Vi utbildar med Sveriges Byggindustris Utbildningscenter(BUC) material och certifiering. Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

Ur kursinnehållet

Boka ställningsutbildning idag bland kommande kurser. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad utbildning. Vår erfarna utbildare erbjuder flexibla lösningar som att dela upp det på två 4 timmars pass på kvällstid eller att utbildningen hålls på helg. Naturligtvis har vi utrustning att hålla utbildningen i era lokaler. Vid grupputbildning i egen lokal med minst 4 deltagare så kommer deltagarpriset reduceras.

Kurslängd: 8 + 8 = 16 h. 8 timmar självstudier i studiematerial som skickas ut innan utbildningen och 8 timmar vid utbildningstillfället.

Pris: 2400 kr/deltagare

Max 15 deltagare per kurstillfälle.

Särskild information rullställningar upp till 5 meter

Kanske arbetar ditt företag bara med rullställningar? Då behöver ni också utbildning för att få arbeta från rullställningar upp till 5 meter. Den vanligaste fallolyckan sker på arbetshöjd under 5 meter där vi tror att vi är säkra. Skulle du som företagare eller anställd arbeta på rullställning upp till 5 meter utan denna utbildning och Arbetsmiljöverket gör en inspektion ligger, sanktionsavgiften på 5000kr.

Detta är en förkortad version av allmänställningsbyggnad 2-9meter och består av 4 timmars självstudier och 4 timmars kurs. Går man istället allmänställningsbyggnad 2-9m så ingår denna särskilda informationen om rullställningar.

Kurslängd: 4 + 4 = 8 h. 4 timmar självstudier och 4 timmars kurs.

Pris: 1800 kr/deltagare

Max 15 deltagare per kurstillfälle.

Mejla: dennis@stjarnanteknik.se för mer information och bokningar.

Byggkonsult

Du kanske vill renovera själv men har ingen att rådfråga? Vi har 20 år erfarenhet i branschen och står för kvalitet och säkerhet.

Att köpa ett hus är kanske den största investeringen som vi gör under våra liv. Det kan vara krångligt och det kan finns många frågor. Stjärnan Teknik erbjuder därför en byggrådgivning, där du som husägare kan fråga och få svar på dina frågor om hus, byggteknik, produktval, renoveringar mm. Vi är behjälpliga innan köp, vid planering av renovering, tillbyggnader eller om du helt enkelt vill ha lite inspiration.

Ett hus som är rätt planerat är skönare att leva i och gör din vardag lättare. Naturligtvis kan du gå till en arkitekt eller konstruktör med dina frågor men oftast har de ont om tid och tar väldigt hög timtaxa.

Därför tror vi att en byggrådgivning behövs, när du vill riva en "bärande" vägg, bygga om ditt badrum eller behöver fråga någon om tätskikt och fall till brunnar.

Mejla: dennis@stjarnanteknik.se för mer information eller för frågor.

Referenser

Referenser ges på begäran.

Lampor i taket
Lampor i taket
Bastu
Bastu
Vindkraftverk
Vindkraftverk
Trappor
Trappor
Grund
Grund